Seznam poboček |  Ceník |  Technické parametry |  Podmínky | 
  • Pro přístup k internetu zadejte údaje z wifi karty : číslo bez hvězdiček (*), např. L0001.
  • Heslo je dvanácti místné číslo čárového kódu (bez poslední číslice)
  • Zůstatek volných minut získáte na adrese http://hotspot.rkka.cz
  • WIFI kartu můžete získat na pobočkách Regionální knihovny Karviná

číslo karty
heslo
 

Regionalni knihovna Karvina
  • For admission to internet enter data from your wifi card: number without stars (*) for example L0001.
  • Password is twelve-seat number of EAN (without the last number).
  • The rest of free minutes you can get on address http://hotspot.rkka.cz
  • Wifi card you can get in branch libraries Karviná.

Název střediskaKontaktProdej WIFI karetHOTSPOT
Středisko hudby a umění
Masarykovo nám. 9/7
733 01 Karviná - Fryštát
tel.596 311 266

V prodejiSSID:WIFI_knihovna_K1
Středisko polské literatury
Masarykovo nám. 9/7
733 01 Karviná - Fryštát
tel.596 312 477

e-mail:knih-k1pl@rkka.cz
V prodejiSSID:WIFI_knihovna_K1
Lázně Darkov a.s. - Rehabilitační sanatorium
Čsl. Armády 2954/2
733 12 Karviná - Hranice
tel.596 312 301

Není v prodejiPlánované spuštění neznámo
Lázně Darkov a.s. - Léčebna Darkov
Lázeňská 48
735 03 Karviná - Darkov
tel.596 311 080

Není v prodejiPlánované spuštění neznámo
SKIS Karviná - Nové Město
Tř. Osvobození 1636
735 06 Karviná - Nové Město
tel.596 314 805

e-mail:knih-k6@rkka.cz
V prodejiSSID:WIFI_knihovna_K6
SKIS Karviná - Mizerov
Centrum 2299
734 01 Karviná - Mizerov
tel.596 348 301

e-mail:knih-io@rkka.cz
V prodejiSSID:W-hotspot
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí č. 71
733 01 Karviná - Fryštát
tel. 596 318 620

e-mail:micka@rkka.cz
V prodejiPlánované spuštění neznámo

Ceník
Pořízení WIFI karty: zdarma (30 dní kreditu)
Dobití WIFI karty: zdarma (30 dní kreditu)
Účtování po jedné minutě

Technické parametry
Standard IEEE 802.11b a IEEE 802.11g
Pásmo 2,4GHz
Autorizace jméno/heslo nebo cookies(platnost cookies je nastaveno na 3dny)
Volný přístup na vyčleněné webové stránky.
Statistické údaje připojení a možnost odhlášení na adrese http://hotspot.rkka.cz

Pravidla a podmínky přístupu k HOTSPOTu
Nevyužívejte počítač k tomu, aby škodil ostatním uživatelům.
Zjistíte-li závažnou chybu sítě, upozorněte prosím na ni.
Dbejte na to, abyste měl(a) počítač zabezpečný, bez virů i spyware.
Při psaní (emailu, news, icq, webu apod.) byste měl(a) dbát na slušné vyjadřování.
Předpokládej, že email není bezpečný, tedy pište v něm takové věci, které Vám nebo jiným nemohou uškodit.
Nespamujte diskuzní skupiny či maily.
Při práci v internetu nezobrazovat obsah, který by byl v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
Zachovávat základní etické normy a pravidla chování v počítačové síti.
Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za svoji činnost a za obsah jím šířených materiálů podle platných zákonů České republiky.
Provoz počítačové sítě knihovny je plně monitorován a záznamů z tohoto procesu může být použito k prokázání porušení provozního řádu.
Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

Provoz může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické ( hardwarové nebo softwarové ) údržby, případně z jiných závažných důvodů.